Lyntegninger: portrætter og croquis

ved Jonah Ohayv
jonah102@gmail.com
tlf. 30225800

Min croquis-gruppe er uden lærer. I de to timer vi mødes, tegner vi den aldrig-før-sete model 55 gange ialt. I intervaller på 1 til 2 eller 5 minutter, 35 aftener om året. De fleste af de portrætter og skitser af kroppe, jeg fremviser her, er sådanne 5 minutters resuméer af, hvad jeg fandt mest slående og afslørende ved nogle af disse anonyme, tavse personer.

Under disse kortvarige opstillinger koncentrerer jeg mig om at indfange væsentlige detaljer og deres indbyrdes forbindelse. Jeg fokuserer på de æstetiske eller følelsesmæssige detaljer eller det antydede personlighedstræk, som mest fascinerer mig ved stillingen. Jeg starter med det ansigtstræk eller kropsområde, som min intuition opfatter, som det klareste udtryk for modellens essens i dette øjeblik og tegner derudfra, så længe der er tid. Hen ad vejen bruger jeg farver for at fremhæve de fornemmede energiområder.

Der er knap med tid til dækning af de mange farver og skygger - og sommetider får ansigter ingen ydre konturer, og ben og arme kan optræde isoleret fra kroppen. Forskellige kropsdele fra stillinger, der følger lige efter hinanden, kombineres ofte på mærkelige måder på en sammensat tegning for at skabe en slags symbolsk historie. Disse mærkværdige kollager følger oftest den måde, som jeg gennem mine personlige filtre opfatter, at personens menneskelige træk og værdier, kræfter og skulte svagheder er sammensat. Ud fra de småtræk, modellen afslører i løbet af aftenen, når de indtager deres serier af spontant og frit valgte stillinger, forsøger jeg at finde frem til deres personlighed, livssyn, strategier og smag. Jeg prøver at skitsere den person, jeg sanser bag eller indeni kroppen. Jeg leder efter deres sjæl og forsøger at indfange den i hurtige, intuitive skitser.

Så skærer jeg papirets marginer til, så det får de proportioner og den præcise ramme, der spejler mit helhedsindtryk, og ofte monterer jeg derefter denne færdig side på et andet papirark med en valgt koloreret baggrund, hvor arken passer til en rammes standardstørrelse.

"Portræt"-grupperne nederst er hurtige og omhyggelige studier over den implicite besked i modellens ansigtsudtryk. I grupperne "2 Slants" ser man to sider af den samme person, og i grupperne "3 Slants" tre. I "Sets" forsøger jeg at samle en models varierende personlige attituder i en serie af tegninger. "Theme"-samlingerne fokuserer på detaljer.

Disse grupper kan gennemses i hvilken rækkefølge, man har lyst til. Det følgende er bare et forslag. Klik på tegningerne for at se dem klarere mod en mørk baggrund, klik igen for at fremkalde mange flere detaljer.

I USA deltog jeg som 12-årig i min skoles eneste semester, hvor vi blev undervist i kunst. Tegnelæreren sagde til mig, at eftersom jeg selv ikke efter fyrre minutters anstrengelser, kunne tegne jernbaneskinner, der forsvandt i det fjerne, perspektivisk overbevisende, ville jeg aldrig blive god til at tegne. Så efter dette prøvede jeg meget sjældent at tegne med fokuseret intensitet... og senere hen for det mest lavede jeg hastige fantasi karikaturer eller omstændelige farverige mønstre... men tænkt aldrig på officielle tegne-regler eller indmeldelse i en kunstskole... og jeg vil tro, det sidstnævnte er hemmeligheden bag min nuværende tro på mine egne øjne og håndelag og udviklingen af min egen originale stil.

Portraits 1

Simple

2 Slants A

Portraits 2

Torso

2 Slants B

Hinted Face

Face Plus Under

Portraits 3

2 Slants C

Erogenous Zones

3 Slants

Sets 1

Alternate Portraits

Sets 2

Composite Body

Sets 3

Black+White Portraits

Chalk Portraits

Ink Portrait Set

Combinations 1

Combinations 2

Combinations 3

Combinations 4

Combinations 5

Combinations 6